Velkommen til Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger

 

AKTUELT:

Klikk her for å laste ned informasjonsskriv

Feldenkraismetoden Feldenkraismetode er en læringsmetode som bygger på erfaringsbasert forståelse av kroppslig læring og utvikling, barnets naturlige utvikling og læring, fysiske og biomekaniske prinsipper, iboende muligheter for re-læring og ny-læring hos den enkelte, samt kroppens iboende kunnskap om funksjonell bevegelse.

Tilbakemeldinger

Med Feldenkraismetoden forstod jeg hvilke dårlige vaner jeg hadde som utløste smertene i kneet og hoften. Jeg lærte å unngå dårlige bevegelsesmønstre og bruke kroppen på en mer hensiktsmessig måte. I dag har jeg ingen knesmerter lenger.