Advanced og offentlig workshop

Advanced

Advanced er videreutdanningskurs for feldenkraispedagoger.
Alle feldenkraispedagoger oppfordres til å holde seg oppdaterte ved å delta på advanced kurs. Det norske forbundet for feldenkraispedagoger – NFAFP- arrangerer årlig ett til to slike kurs med anerkjente feldenkraislærere. Temaene velges gjerne ut fra områder beskrevet i kompetanseprofilen. Invitasjoner til advanced legges ut på medlemssiden.

Offentlige workshops

Offentlige workshops er feldenkraiskurs som er åpne for alle. En workshop er som regel lagt til helg eller 2-3 påfølgende kvelder og bygger på et spesielt tema. Kursene består i hovedsak av ATM- øvelser, men kan også inneholde noe teori.

Det er mange av landets feldenkraispedagoger som tilbyr workshops.Det norske forbundet for feldenkraispedagoger – NFAFP – legger også til rette for at det arrangeres offentlige workshops når utenlandske lærere kommer til Norge i forbindelse med gjennomføring av advanced-kurs.

Kurskalender