Organisering på verdensbasis

International Feldenkrai Federation, IFF, som har et styre hvor flere land er representert, har ett årlig møte hvor alle medlemsland er velkommen til å delta. Foruten styret er det også flere komiteer. Fokus er å hjelpe og støtte hverandre og oppmuntre og legge til rette for videre utvikling i faget for alle Feldenkraispedagoger. Det pågår også et kontinuerlig arbeid for å gjøre metoden bedre kjent blant publikum. Et annet viktig felt er å ta vare på og videreformidle det store materialet som Moshe Feldenkrais har etterlatt seg.

Her finner du hjemmesiden til IFF : The International Feldenkrais Federation

Feldenkrais European Traininng Accreditation Board, ETAB, består av: 2 practitioner medlemmer; 3 Assistent Trainer/Trainer medlemmer; En Formann og et medlem som er bindeledd mellom ETAB og ETC. Oppgaver: Godkjenne søknader angående FK. treninger, og søknader om godkjennelse for å bli FK. lærere og Assistent Lærere. Reglene ETAB følger er de samme for NATAB (Norh American TAB) og AUSTAB (The Australian TAB)

Feldenkrais European Training Accreditation Board Council, ETC, består av: Representanter fra 9 Europeiske forbund; (Tyskland, Frankrike, Italia, Østerike, Sveits, UK, Sverige, Norge og Spania samt Israel. Oppgaver: Administrerer ETAB; Lovgivende makt i samarbeid med Nord Amerikanske og Australske Forbund. DVS. disse to forbund har samme funksjon i forhold til sine TAB-er, (NATAB og AUS TAB) som ETC har i forhold til ETAB; Velger ETABs representanter med unntak av Assistant og Trainer medlemmer. ( blir valgt av Community of Feldenkrais Assistant Trainers og Trainers in Europa og Israel.)