Organisering og oppgaver

NFAFP  Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger har i dag 46 medlemmer.  Forbundets øverste organ er årsmøtet hvor alle medlemmer har møte og stemmerett.

Styret velges av medlemmene og har i 2019/2020 en flat struktur, uten leder:

Kasserer: Aashild Eldøy
Sekretær: Kristin Ruder
Styremedlem: Beth-Karin Danielsen
Styremedlem: Linn Torkildsen Kvam
Styremedlem: Margit Buen

Andre ansvarsområder:

IFF repr.: Beth-Karin Danielsen. Suppleant: Elisabeth Gilbo
Euro Tab repr.: Beth-Karin Danielsen, ut 2019. Suppleant: Margit Buen
Web-ansvarlig:
Facebook ansvarlig: Linn Torkildsen Kvam
Bibliotekansvarlig: Algirdas Vokietaitis

 

Valgkomité: Algirdas Vokietaitis og Sara Bergande

NFAFPs statutter finner du her