Feldenkraismetoden brukt på arbeidsplassen

Feldenkraismetoden kan tilbys på arbeidsplassen i form av ordinære ATM timer. (Gruppeundervisning/ATM)
Feldenkraispedagogen kan i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplassen lære de ansatte små ”øvelser” de kan gjøre på egen arbeidsplass. I tillegg vil feldenkraispedagogen benytte prinsippene fra metoden i arbeidet med å gjøre de ansatte mer bevisste på hvordan de bruker kroppen i arbeidssituasjonen slik at arbeidet blir mer effektivt og den uheldige belastningen på kroppen reduseres.

Feldenkraismetoden kan være ett av redskapene bedriften kan benytte i forebygging av sykefravær.

 

Enkle øvelse til bruk på arbeidsplassen

Se video-eksempler under

Sitt bedre på 5 minutter

Øvelse for å finne en god sittestilling

Øvelse for å bli mer bevisst på hvordan skjelettet bærer oss i sittende og stående stilling

Presseklipp

Feldenkraisgruppe på snekkerverksted.
Se presseklipp fra Tidens Krav

Lyst å vite mer?

Finn oversikt over feldenkraispedagoger i ditt område. Se Feldenkraispedagoger