Feldenkraismetoden, hvorfor og for hvem?

Feldenkraismetoden, hvorfor og for hvem?

Feldenkraismetoden brukes av mennesker i de fleste roller og faser i livet. Felles er et ønske om å utvikle egen kapasitet for læring og selvutvikling, tilstedeværelse, oppmerksomt nærvær og kropp-sinn balanse såvel som kroppslig mestring og raffinering av vår funksjon, bevegelse og livskvalitet knyttet til alle dagliglivets aktiviteter; – i hjem, arbeid og fritid.

Med Feldenkraismetoden kan vi jobbe med rekke ulike funksjonelle tema. Noen eksempler er:

 • Å gå og løpe bedre
 • Balanse
 • Å sitte og å stå
 • Å reise seg opp lettere, både fra liggende og fra sittende.
 • Å rulle eller falle uten å skade seg
 • Pust og stemmebruk
 • Bruk av øynene og hånd/fot – øye koordinasjon
 • Mer komfortabel, uanstrengt og effektiv brukav ulike deler av kroppen, som hender,føtter, knær,skuldre og så videre.
 • Avspenning, stressreduksjon og bedre søvn

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Med Feldenkraismetoden kan vi jobbe med disse temaene enten vi allerede fungerer på et høyt nivå, som for eksempel musikere, dansere eller idrettsutøvere, ønsker å jobbe med selvutvikling og å lære og lære, eller vil gjenvinne tapt funksjon, som for eksempel pensjonister, etter inaktivitet, skader, sykdom eller operasjoner.
Metoden fremmer læring og endring gjennom lekne, behagelige og utforskende bevegelser og kan tilpasses mennesker med ulik bakgrunn, alder og behov.

Utvikle nye muligheter

I en Feldenkraistime blir du veiledet til å lete etter måter å gjøre bevegelsene enklere, lettere, mer komfortable og med behov for mindre kraft og anstrengelse.

Feldenkraismetoden er ment å støtte opp under og utvikle din egen vurdering og opplevelse av deg selv, og presentere nye muligheter for bevegelse. Disse mulighetene kan du selv vurdere, utforske og tilpasse. Bevegelsene er ikke ment å representere et ytre ideal man slavisk skal tilpasse seg.

Feldenkraispedagogens oppgave er å veilede deg gjennom en prosess hvor du selv er i sentrum og utvikler din egen vurderings-, opplevelses- og læringsevne.

Pensjonister

 • Trygghet i forhold til bevegelse
 • Bedre balanse
 • Større fleksibilitet
 • Forbygging av skader ved fall

Musikere

 • Hurtighet
 • Presisjon
 • Bedre koordinering av bevegelser

Skuespillere

 • Tilstedeværelse
 • Kroppsoppmerksomhet og friere utrykk
 • Balanse, koordinasjon og kroppsspråk
 • Sceneangst

Kontoransatte

 • Mer komfortabel og variert sittestilling
 • Bedre bruk av hender, armer, tastatur mm.
 • Redusere stress og spenninger

Gravide

 • Mer tilstedeværelse i egen kropp
 • Friere pust
 • Øker bevegelseskvaliteten

Idrettsutøvere

 • Bedre balanse
 • Trygghet i forhold til bevegelse
 • Forebygging av skader
 • Forbedre atletiske ferdigheter

Industriarbeidere

 • Forebygge muskel/skjelettplager
 • Bedre arbeidsstillinger
 • Lære å bevege deg bedre og mer hensiktsmessig

Barn

 • Få tilgang til sin kapasitet for læring
 • Motoriske utviklingsstadier
 • Utforskende læring gjennom bevegelse
 • Rulle, krype, sitte, krabbe, finne balanse, gå

Målet er en kropp som er organisert til å bevege seg med minimal anstrengelse og maksimal effektivitet, ikke gjennom muskelstyrke, men gjennom økt bevissthet om hvordan den fungerer.

Moshe Feldenkrais