Norsk Forbund for Autoriserte Feldenkraispedagoger

På denne nettsiden finner du:

 • Informasjon om Feldenkraismetoden
 • Kontaktinformasjon til Feldenkraispedagoger i Norge
 • Informasjon om kurs og individuelle timer i Feldenkraismetoden
 • Informasjon om NFAFP
Feldenkraismetoden

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Next Upcoming Event

Movement, Play and Human Development

16 March 2024
- Rom for dans
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Å lære å lære-gjennom oppmerksom bevegelse

Feldenkraismetoden er en pedagogisk metode, hvor vi lærer å lære gjennom oppmerksom bevegelse.

Feldenkraismetoden hjelper deg å:

 • utvikle evnen til å sanse deg selv og din egen kropp, følelser, tanker og handlinger
 • utforske og lære om dine bevegelser og din levende anatomi
 • lære selvutforskning og problemløsning
 • lære å bevege deg lettere og mer komfortabelt
 • bevege deg mer effektivt og med mindre anstrengelse

Gjennom Feldenkraismetoden skaper vi nye muligheter og løsninger på opplevde begrensninger.

Du kan lese mer om Feldenkraismetoden her.

Make the impossible possible, the possible easy, the easy elegant.

Moshe Feldenkrais

Feldenkraismetoden
er for alle

Feldenkraismetoden brukes av mennesker i de fleste roller og faser i live, med fokus på bevegelse og livskvalitet knyttet til alle dagliglivets aktiviteter; – i hjem, arbeid og fritid.

Felles er et ønske om å utvikle egen kapasitet for læring og selvutvikling, bevegelse og funksjon både i hverdagsliv så vel som på høyt nivå, for dansere, musikere og andre.

Les mer her.

Feldenkraismetoden

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Selvutvikling, læring, mestring og rehabillitering

Feldenkraismetoden kan brukes i en lang rekke sammenhenger

-Å gå, løpe, rulle, å sitte, reise seg opp og ned, pust og stemmebruk er noen eksempler på hverdagslige bevegelser og aktiviteter vi jobber med i Feldenkraismetoden.

Dette kan vi gjøre enten det er behov for rehabilitering etter skade og sykdom, eller ønske om å fungere på et spesielt høyt nivå, som for eksempel for en musiker, danser eller idrettsutøver.

Les mer her.

Feldenkraismetoden

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Kurs i Feldenkraismetoden

Både NFAFP og våre medlemmer arrangerer kurs i metoden. Vi underviser da i gruppeversjonen av metoden, kalt ATM, Awareness Trough Movement.

Du finner en oversikt over tilgjengelige kurs her.

Feldenkraismetoden

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Feldenkraismetoden

Individuelle timer

Du kan få individuelle timer i Feldenkraismetoden av en Feldenkraispedagog. Vi jobber da med en variant av Feldenkraismetoden kalt FI, Functional Integration.

Du finner en oversikt over Feldenkraispedagoger i Norge her.

Om NFAFP

NFAFP er foreningen for Feldenkraispedagoger i Norge. Vi organiserer kurs for pedagoger og for publikum, og formidler informasjon om metoden. Og ivaretar medlemmenes interesser.

NFAFP er også medlem av og aktiv i flere internasjonale organisasjoner for Feldenkraismetoden.

Du kan lese mer om NFAFP her.

The ability to learn is synonymous with free choice and free will.

Moshe Feldenkrais

Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) er grunnleggeren av metoden. Han var ingeniør, forfatter og levde et innholdsrikt og dramatisk liv.

Her finner du en kort oversikt over Moshe Feldenkrais biografi.

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.