Barn

En metode for læring og støtte av barnets læringskapasitet.

Når Feldenkraispedagoger jobber med barn så tar vi utgangspunkt i barnets kapasitet for læring, utforskning og eksperimentering, og starter der barnet befinner seg i sin utvikling.

Barn går i sin tidlige utvikling gjennom en rekke motoriske faser og gradvis utvikling av sine ferdigheter. Noen barn har en saktere utvikling enn andre gjennom disse fasene og noen går også glipp av ulike faser og ferdigheter.

I en slik situasjon kan vi med Feldenkraismetoden skape en læringssituasjon hvor barnet kan utforske og lære motoriske ferdigheter som for eksempel, rulle, krabbe, sitte og gå. Måten vi gjør dette på er også ment å styrke barnets egen kapasitet for læring, trygghet.

Ideelt sett så lærer også foreldre og andre rundt barnet noe om barns læring og hvordan støtte barnets læring og fjerne hindre for læring.

© International Feldenkrais

Organisk Læring

En viktig inspirasjkonskilde for Moshe Feldenkrais da han utviklet metoden var hvordan den kroppslige/organiske læringen foregår hos små barn og barns motoriske utvikling fra fødsel og de første årene. Dette er også noe vi jobber med med voksne, og mange av ATM bevegelsessekvensene er basert på bevegelse fra vår motoriske utvikling.

Denne filmen viser barnets bevegelser og hvordan voksne blir undervist i å utforske de samme bevegelsene.

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Hjernens plastisitet og barn med motoriske utfordringer

Moshe Feldenkrais jobbet selv med mange barn, og i denne filmen sier han at alle feldenkraispedagoger kan hjelpe barn slik han selv gjorde. Filmen viser også hvordan han jobbet med et barn diagnostisert med CP.

Det handler ikke om å “fikse” noe hos et barn som har en diagnose eller andre motoriske vansker, men å hjelpe barnets hjerne til å organisere seg selv, kroppen og sin bevegelse bedre.

Flere Feldenkraispedagoger har spesialisert seg på å arbeide med barn. De har utviklet dette arbeidet, og benytter ulike navn, men bygger alle arbeidet sitt på Moshe Feldenkrais sitt arbeid;

Feldenkraispedagog Anat Baniel – NeuroMovement
www.anatbanielmethod.com

Feldenkraispedagog Chava Shelhav – Child’Space
www.childspacemethod.com

Feldenkraispedagog Jeremy Krauss – JKA Jeremy Krauss Approach
www.jeremy-krauss.com

Noen norske feldenkraispedagoger har også spesialister seg i arbeidet med barn og tatt disse utdanningene i tillegg. Se liste over pedagoger her.