Workshop med Beatriz Walterspiel

THE QUALITY OF MOVEMENT
Oslo (Gaustad) 19.-21.oktober 2018

Workshop med Beatriz Walterspiel

 

Bilde 23.10.2017 klokken 15.50

 

“Movement is Life. Life is a process. Improve the quality of this process and you improve the quality of life itself.” (Moshe Feldenkrais)

 

Kollasj

 

Israeli engineer, scientist and judo master Moshe Feldenkrais (1904-1984) found a way to utilize principles of human movement and development to create new, more efficient patterns of self-use. In his Awareness Through Movement lessons he provides a sophisticated environment for learning which includes all senses and informs the nervous system, giving us opportunities to re-organize our movements.

“Regaining the quality of our movements, besides having a benefit for self-preservation, gives us vitality, meaningful presence, joy of life and, above all, the ability to recover the dignity a human is born with. We will use the ‘simple’ tool of movement to connect us again with this richness and potential in ourselves.” (Beatriz Walterspiel)

The relaxed, gentle movements of the Feldenkrais Method will improve your balance and strength. They are especially beneficial for decreasing pain and relieving tension. The method can also be a resource for learning how to achieve better musical, artistic and athletic performance, as well as for recovery from trauma or prevention of injuries.

Some of the other benefits commonly experienced are:

  • More ease and pleasure in movement and physical activities
  • Increased mental clarity and creativity
  • Increased range of movement
  • Improved coordination and posture
  • Learning how to achieve more with less effort

The Norwegian Feldenkrais Guild has invited international Feldenkrais trainer Beatriz Walterspiel to give this workshop in Oslo. Between 1980 and 1983 Beatriz trained with Moshe Feldenkrais in the US. Beatriz is known for her sensitive and precise way of leading a process of awareness and perception.


 

Dato: 19. – 21.oktober 2018: Fredag 17:00 – 19:00, lørdag og søndag 10:00 – 16:30 (lunsjpause 1.5 t lørdag og søndag) Pris: 3200 kr. Studentpris: 1900 kr. Påmelding og informasjon: For mer informasjon, kontakt: post@feldenkraismetoden.no. For påmelding, ta kontakt med kasserer i NFAFP, Robert Olsen: rodbjart@online.no. Sted: Gaustad sykehus, Velferdsbygget, Sognsvannsveien 21. Teaching language: English. Arrangør: Norsk forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger, NFAFP. Se vår nettside: www.feldenkraismetoden.no og følg oss på facebook.

Date: Fri, Oct 19 – Sun, Oct 21 2018: Friday 17.00 – 19.00. Saturday and Sunday 10.00 – 16.30 (with 1.5 h lunch break) Price: 3200 kr Price for students: 1900 kr Information: please contact the Norwegian Feldenkrais Guild, NFAFP: post@feldenkraismetoden.no or see our website: www.feldenkraismetoden.no Registration: please contact Robert Olsen: rodbjart@online.no Location: Gaustad sykehus, Velferdsbygget, Sognsvannsveien 21. Teaching language: English. Organizer: Norsk forbund for autoriserte feldenkraispedagoger, NFAFP: www.feldenkraismetoden.no

Påmelding lenger ned på siden

 


 

FELDENKRAIS-METODEN

 

for deg som ønsker:moshe-feldenkrais
• Å bevege deg lettere, smidigere og smartere
• Å forbedre ferdighetene i dans, musikk og idrett
• Et redskap til stressmestring og smertemestring
• Forbedret koordinasjon, utholdenhet og holdning
• Å lære deg mer hensiktsmessige bevegelser
• Å sanse og å oppleve deg selv på nye måter
• Å utvikle kreativiteten og evnen til å lære
• Avspenning og ro – fri og naturlig pust


Den israelske ingeniøren og vitenskapsmannen Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) var forut for sin tid når det gjaldt synet på muligheten for å gjøre endringer i nervesystemet; at vi selv kan lage nye mønstre og etablere nye nerveforbindelser. Med dette for øyet utviklet han en stor mengde bevegelses-sekvenser som gir oss mulighet til å utforske hvordan vi beveger oss – og til å lære noe nytt om oss selv i prosessen.

Vi undersøker hvordan vi kan være lettere, smidigere og mer avspente gjennom disse sekvensene av rolige og komfortable bevegelser. Bruken av oppmerksomhet sammen med bevegelsene gjør at vi kan finne frem til bærekraften i skjelettet, og at vi kan frigjøre muskelsystemet for unødvendige spenninger. Med mer bevissthet om hvordan vi gjør det vi gjør, og bedre evne til å sanse forskjeller og kvalitet i bevegelser, kommer muligheter for å gjøre nye valg som gir mer letthet, frihet og velvære.

Feldenkrais-metoden er en læringsmetode. Hvis du er nysgjerrig, kan du oppdage nye måter å sitte, stå og bevege deg på. Måter som kjennes frie og naturlige, kan gi deg ro og avspenning, nye impulser og mer frihet og kraft. Det er du som selv utforsker og gjør oppdagelsene, i en setting med rom for lekenhet og kreativitet, med flere spørsmål enn svar. Kanskje kan du gjenoppdage de lette, frie og koordinerte bevegelsene du hadde som barn?

Moshe Feldenkrais: “Målet er en kropp som er organisert til å bevege seg med minimal anstrengelse og maksimal effektivitet, ikke gjennom muskelstyrke, men gjennom økt bevissthet om hvordan den fungerer.”

The Norwegian Feldenkrais Guild has invited international Feldenkrais trainer Beatriz Walterspiel to give this workshop in Oslo. Between 1980 and 1983 Beatriz trained with Moshe Feldenkrais in the US. Since then she has dedicated her professional life exclusively to this work and became a trainer in 1993. She has guided professional Feldenkrais Trainings in many countries all over the world, presently in Germany and Spain. Beatriz is known for her sensitive and precise way of leading a process of awareness and perception as well as independent thinking of her trainees.

Beatriz Walterspiel: The work of Feldenkrais creates through his “awareness through movement” lessons a very special and sophisticated environment for learning. It is a learning which includes all senses, informs in a very skilful way the nervous system to re-organize movement needed in life and in many circumstances with challenge. Regaining the quality of our movements, besides having a benefit for self-preservation, gives us vitality, meaningful presence, joy of life and above all, the ability to recover the dignity a human is born with. We will use the “simple” tool of movement to connect us again with this richness and potential in ourselves.

© International Feldenkrais® Federation. Produsert av Marcela Bretschneider. Alle rettigheter reservert.

PÅMELDING

Meld deg på i skjemaet nedenfor. Vi vil om kort tid ta kontakt med deg for å bekrefte påmeldingen.

For andre spørsmål, vennligst ta kontakt med oss via dette kontaktskjemaet

Error: Contact form not found.