Våre grunnleggende bevegelser

workshop i Feldenkraismetoden med Thomas Farnbacher


Læring for livet:

“Awareness through movement” var overskriften Moshe Feldenkrais selv satte på bevegelses-leksjonene han utviklet. Det dreier seg altså om “bevisstgjøring gjennom bevegelse” – dette er en læringprosess der vi utforsker og undersøker hvordan vi bruker oss selv. Hvordan gjør vi det vi gjør, egentlig?

Mange av Feldenkrais’ leksjoner er basert på observasjoner av små barns bevegelser, og de er alle sinnrikt utformet slik at vi gis muligheten til å erfare og lære noe nytt gjennom dem. Denne workshopen er lagt opp slik at den passer like godt både for deg som ikke har vært i kontakt med Feldenkraismetoden før, som for deg som har noe eller mye erfaring.

Under disse kursdagene, ledet av en av de fremste Feldenkrais-pedagogene i Europa, Thomas Farnbacher, får vi som deltakere selv prøve hvordan det er å gjenoppleve noen av bevegelsene vi utforsket som helt små barn. Kan vi finne igjen noe av den mykheten, åpenheten, roen, kraften og nysgjerrigheten vi hadde tidlig i livet? Hva kan vi lære i en slik prosess, og hva kan vi lære om oss selv når vi tar oss tilbake til den tiden da våre første mønstre ble dannet? Kan vi komme nærmere noen svar på hvordan det er mulig å gjennomføre forandringer, eller finne ut mer om hva vi ønsker å endre på?

De som blir med på workshopen, deltar i bevegelsene, men det er slett ingen krav til forkunnskaper eller fysiske evner, eller til at man må gjøre alle øvelsene. Feldenkraismetoden er ment å passe for absolutt alle, og øvelsene går oftest sakte og kan tilpasses hver enkelt (også om man har smerter eller spesielle utfordringer.) Ta med din egen matte og gjerne et pledd eller laken, og bruk løse, varme klær som er lette å bevege seg i. Under kurset vil vi se på motorisk utvikling i vårt første leveår, og gå mer detaljert inn i hvordan vi først kommer opp i sittende posisjon.

THOMAS FARNBACHER: 

Thomas Farnbacher ble utdannet Feldenkrais-pedagog i Wien i 1995. I mange år har han dedikert seg til videre læring og utvikling under veiledning av mentorene Jeremy Krauss og Paul Newton, som lærer på utdanningsprogrammer i flere land i Europa. I 2016 ble han Feldenkrais Trainer, og er nå ansvarlig for egne utdanninger av Feldenkraispedagoger, som Educational Director. Han har tidligere studert matematikk og fysikk ved Freie Unviversität Berlin, samt massasje og fysioterapi. Til hans brede erfaringsbakgrunn ligger også utdanning i martial arts (Yiquan) og stor interesse for dans. Han er språkmektig, og vil undervise på engelsk når han er i Oslo.

Thomas har lenge vist stor interesse for barns utviklingsprosesser. Da Jeremy Krauss, hans mentor, utviklet JKA – The Jeremy Krauss Approach to the Feldenkrais Method, ble Thomas en av de første til å gjennomføre programmet. JKA er en unik måte å hjelpe barn med spesielle behov til å lære og til å utvikle seg på, fysisk, mentalt og emosjonelt. Dette er blitt en viktig del av Thomas’ arbeidsfelt, både arbeidet med barna og deres foreldre direkte, og undervisning av Jeremy Krauss Approach for å spre denne kunnskapen videre.


PRAKTISK INFORMASJON:

DATO: lørdag 29.02. og søndag 01.03. 2020
TID: kl. 10.00 – 16.30 begge dager. Lunsjpause 1 time.
STED: Engebråten skole, inngang A1, Kapellveien 120, 0439 Oslo
PRIS: 2800 kr. 
PÅMELDING: NFAFP ved Robert Olsen: rodbjart@online.no
ARRANGØR: Norsk forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelsk
PÅMELDINGSFRIST: 01.02.2020
AVMELDINGSFRIST: Avmelding må skje innen 19.02.2020. Etter dette vil ikke kursavgiften refunderes, uansett årsak. Betalingsinformasjon kommer ved påmelding.
Ta med egen matte og et pledd og laken, kanskje pute/håndkle.
Lunsj: ta med egen lunsj, eller vi kan bestille inn noe felles varm mat for dem som ønsker det.
Vi vil servere kaffe/te i pausene og noe frukt.

SEMINAR / FAGDAG mandag 02.03.2020 kl. 10.00 – 16.30:

Når Thomas først er i Oslo, vil han gjerne holde et seminar, som i likhet med workshopen er åpen for absolutt alle, men retter seg mer inn mot fagfolk som arbeider med barn (fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, psykologer, lærere, spesialpedagoger, andre terapeuter) samt foreldre til barn med spesielle behov/funksjonshemminger, og Feldenkrais-pedagoger. Denne fagdagen blir en presentasjon av Jeremy Krauss Approach, JKA, og hvordan denne tilnærmingen til Feldenkraismetoden kan hjelpe barn som har spesielle behov. Prosessen som støtter barna og de voksne betegnes Progressive Developmental Abilities Formation. Undervisningen vil være både teoretisk og praktisk.
Fagdagen får sitt eget arrangement på facebook og finner sted på Haraldsheimen, ved Sinsenkrysset, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo. Det vil bli en time pause for lunsj.
Prisen for mandagen er 1200 kr.

Lenke til dette arrangementet: https://www.facebook.com/events/400093143998977/

THE JEREMY KRAUSS APPROACH:
(From www.jeremy-krauss.com:)
The Jeremy Krauss Approach (JKA) is a new understanding and perspective of early movement development and learning.
The JKA is a unique way of helping Special Needs Children and Adults to learn, grow and develop.
The primary focus is helping develop potential and abilities – physically, mentally and emotionally.

JKA is solidly founded on the science of Neuroplasticity – the brain’s ability to change and reorganize itself by forming new neural connections and developmental pathways no matter what the condition is.

The central focus is on a therapeutic learning process for helping Special Needs Children and Adults develop and increase their abilities. It is a neurophysiological therapy that helps with the growth and development of the nervous system and muscular-skeletal system.

It supports children and adults to learn, change and overcome a spectrum of functional and developmental challenges of various kinds through a process of Progressive Developmental Abilities Formation.

The goal is that any child or adult no matter what their developmental or others challenges are can make better use of their potential – physically, mentally and emotionally.
JKA is a non-invasive movement based Approach which respects every child and adult as an intelligent human being.

It is 100% personalized, not trying to fit the child into a frame, but on the contrary, developing a frame that fits each child.

The various developmental challenges and disorders that the Jeremy Krauss Approach works to help children with include: Cerebral Palsy, Spasticity due to accidents, childhood stroke, autism spectrum, genetic disorders, brachial plexus injury, scoliosis and various undiagnosed developmental delays and difficulties and many developmental disorders and challenges seen in children.


PRAKTISK INFORMASJON FAGDAG:

DATO: mandag 02.03. 2020
TID: kl. 10.00 – 16.30. Lunsjpause 1 time.
STED: Haraldsheimen, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo.
PRIS: 1200 kr. Pakkepris for deltakelse alle tre dagene er 3400 kr. 
PÅMELDING: NFAFP ved Robert Olsen: rodbjart@online.no
ARRANGØR: Norsk forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelsk
PÅMELDINGSFRIST: 01.02.2020
AVMELDINGSFRIST: Avmelding må skje innen 19.02.2020. Etter dette vil ikke kursavgiften refunderes, uansett årsak. Betalingsinformasjon kommer ved påmelding.
Ta med egen matte og et pledd og laken, kanskje pute/håndkle.
Lunsj: ta med egen lunsj, eller vi kan bestille inn noe felles varm mat for dem som ønsker det.
Vi vil servere kaffe/te i pausene.
MER OM FELDENKRAISMETODEN: www.feldenkraismetoden.no

Våre grunnleggende bevegelser –
workshop i Feldenkraismetoden med Thomas Farnbacher

Læring for livet:

“Awareness through movement” var overskriften Moshe Feldenkrais selv satte på bevegelses-leksjonene han utviklet. Det dreier seg altså om “bevisstgjøring gjennom bevegelse” – dette er en læringprosess der vi utforsker og undersøker hvordan vi bruker oss selv. Hvordan gjør vi det vi gjør, egentlig?

Mange av Feldenkrais’ leksjoner er basert på observasjoner av små barns bevegelser, og de er alle sinnrikt utformet slik at vi gis muligheten til å erfare og lære noe nytt gjennom dem. Denne workshopen er lagt opp slik at den passer like godt både for deg som ikke har vært i kontakt med Feldenkraismetoden før, som for deg som har noe eller mye erfaring.

Under disse kursdagene, ledet av en av de fremste Feldenkrais-pedagogene i Europa, Thomas Farnbacher, får vi som deltakere selv prøve hvordan det er å gjenoppleve noen av bevegelsene vi utforsket som helt små barn. Kan vi finne igjen noe av den mykheten, åpenheten, roen, kraften og nysgjerrigheten vi hadde tidlig i livet? Hva kan vi lære i en slik prosess, og hva kan vi lære om oss selv når vi tar oss tilbake til den tiden da våre første mønstre ble dannet? Kan vi komme nærmere noen svar på hvordan det er mulig å gjennomføre forandringer, eller finne ut mer om hva vi ønsker å endre på?

De som blir med på workshopen, deltar i bevegelsene, men det er slett ingen krav til forkunnskaper eller fysiske evner, eller til at man må gjøre alle øvelsene. Feldenkraismetoden er ment å passe for absolutt alle, og øvelsene går oftest sakte og kan tilpasses hver enkelt (også om man har smerter eller spesielle utfordringer.) Ta med din egen matte og gjerne et pledd eller laken, og bruk løse, varme klær som er lette å bevege seg i. Under kurset vil vi se på motorisk utvikling i vårt første leveår, og gå mer detaljert inn i hvordan vi først kommer opp i sittende posisjon.

THOMAS FARNBACHER: 

Thomas Farnbacher ble utdannet Feldenkrais-pedagog i Wien i 1995. I mange år har han dedikert seg til videre læring og utvikling under veiledning av mentorene Jeremy Krauss og Paul Newton, som lærer på utdanningsprogrammer i flere land i Europa. I 2016 ble han Feldenkrais Trainer, og er nå ansvarlig for egne utdanninger av Feldenkraispedagoger, som Educational Director. Han har tidligere studert matematikk og fysikk ved Freie Unviversität Berlin, samt massasje og fysioterapi. Til hans brede erfaringsbakgrunn ligger også utdanning i martial arts (Yiquan) og stor interesse for dans. Han er språkmektig, og vil undervise på engelsk når han er i Oslo.

Thomas har lenge vist stor interesse for barns utviklingsprosesser. Da Jeremy Krauss, hans mentor, utviklet JKA – The Jeremy Krauss Approach to the Feldenkrais Method, ble Thomas en av de første til å gjennomføre programmet. JKA er en unik måte å hjelpe barn med spesielle behov til å lære og til å utvikle seg på, fysisk, mentalt og emosjonelt. Dette er blitt en viktig del av Thomas’ arbeidsfelt, både arbeidet med barna og deres foreldre direkte, og undervisning av Jeremy Krauss Approach for å spre denne kunnskapen videre.


PRAKTISK INFORMASJON:

DATO: lørdag 29.02. og søndag 01.03. 2020
TID: kl. 10.00 – 16.30 begge dager. Lunsjpause 1 time.
STED: Engebråten skole, inngang A1, Kapellveien 120, 0439 Oslo
PRIS: 2800 kr. 
PÅMELDING: NFAFP ved Robert Olsen: rodbjart@online.no
ARRANGØR: Norsk forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelsk
PÅMELDINGSFRIST: 01.02.2020
AVMELDINGSFRIST: Avmelding må skje innen 19.02.2020. Etter dette vil ikke kursavgiften refunderes, uansett årsak. Betalingsinformasjon kommer ved påmelding.
Ta med egen matte og et pledd og laken, kanskje pute/håndkle.
Lunsj: ta med egen lunsj, eller vi kan bestille inn noe felles varm mat for dem som ønsker det.
Vi vil servere kaffe/te i pausene og noe frukt.

THOMAS FARNBACHER: 

Thomas Farnbacher ble utdannet Feldenkrais-pedagog i Wien i 1995. I mange år har han dedikert seg til videre læring og utvikling under veiledning av mentorene Jeremy Krauss og Paul Newton, som lærer på utdanningsprogrammer i flere land i Europa. I 2016 ble han Feldenkrais Trainer, og er nå ansvarlig for egne utdanninger av Feldenkraispedagoger, som Educational Director. Han har tidligere studert matematikk og fysikk ved Freie Unviversität Berlin, samt massasje og fysioterapi. Til hans brede erfaringsbakgrunn ligger også utdanning i martial arts (Yiquan) og stor interesse for dans. Han er språkmektig, og vil undervise på engelsk når han er i Oslo.

Thomas har lenge vist stor interesse for barns utviklingsprosesser. Da Jeremy Krauss, hans mentor, utviklet JKA – The Jeremy Krauss Approach to the Feldenkrais Method, ble Thomas en av de første til å gjennomføre programmet. JKA er en unik måte å hjelpe barn med spesielle behov til å lære og til å utvikle seg på, fysisk, mentalt og emosjonelt. Dette er blitt en viktig del av Thomas’ arbeidsfelt, både arbeidet med barna og deres foreldre direkte, og undervisning av Jeremy Krauss Approach for å spre denne kunnskapen videre.


PRAKTISK INFORMASJON:

DATO: lørdag 29.02. og søndag 01.03. 2020
TID: kl. 10.00 – 16.30 begge dager. Lunsjpause 1 time.
STED: Engebråten skole, inngang A1, Kapellveien 120, 0439 Oslo
PRIS FOR MEDLEMMER AV NFAFP: 2400 kr. 
PÅMELDING: NFAFP ved Robert Olsen: rodbjart@online.no
ARRANGØR: Norsk forbund for autoriserte Feldenkraispedagoger
UNDERVISNINGSSPRÅK: Engelsk
PÅMELDINGSFRIST: 01.02.2020
AVMELDINGSFRIST: Avmelding må skje innen 19.02.2020. Etter dette vil ikke kursavgiften refunderes, uansett årsak. Betalingsinformasjon kommer ved påmelding.
Ta med egen matte og et pledd og laken, kanskje pute/håndkle.
Lunsj: ta med egen lunsj, eller vi kan bestille inn noe felles varm mat for dem som ønsker det.
Vi vil servere kaffe/te i pausene og noe frukt.