Kristin Ruder

Kristin Ruder

E-post
ruder@online.no

Telefonnummer 1
93217240

Adresse
Barlindveien 2, 3118 Tønsberg

Kurs
ATM, gruppetrening 2 ganger i uken i vår og høst semesteret.
Tar i mot til FI( Funksjonell integrasjon) på benk
Mellom kl. 09. 00 og 16. 00 daglig

Workshops
Jeg har vært aktiv innenfor NFAFP som leder og nestleder.
Har arrangert work- shops og advanced trainings.

Praksis
Min arbeidsdag er variert. Alt fra lymfødempasienter/ kreftpasienter til andre som ønsker å lære en pedagogisk tilnærming til bevegelsesapparatet/” bevisstgjøring gjennom bevegelse”.

Biografi
Fysioterapeut, utdannet i 1978.
Feldenkraispedagog, Malmø 2 i 1995
Spesialistgodkjenning fra 2001 i onkologi og lymfologi ( NFF- Norsk Fysioterapi Forbund)
Bones for Life – Trainer 2008
Har grunnlagt og videreutdannet fysioterapeuter gjennom Skandinavisk Forum for Lymfologi fra 1989.