Elisabeth Wergeland Gilbo

Biografi:

1971:  Autorisert fysioterapeut, Univ.Wurzburg, Tyskland

1993:  Autorisert feldenkraispedagog, Malmø

Erfaring fra Rikshospitalet, Haukåsen skole (spesialskole for barn med spesielle behov) og eget institutt på Bygdøy hvor jeg benytter meg av FI og tidvis ATM grupper

Spesialkompetanse:

Barn med Cerebral Parese og barn med andre motoriske og mentale utfordringer.

25 år som barnefysioterapeut ved Haukåsen skole, har gitt meg kunnskap om de fleste metoder, som er aktuelle for barn med CP.  Min erfaring er at ingen av disse metodene kan måle seg med den gode effekten Feldenkraismetoden har på disse barna.  Feldenkraismetoden nyttiggjør seg av hjernens enorme plastisitet.  Friskt vev kan lære å overta oppgavene til den skadede delen av hjernen.  Hjernens plastisitet er størst jo yngre du er.  Derfor er det viktig å starte så fort som mulig med Feldenkrais.